دانشجویان گرامی برای دیدن اخبار دانشگاه واحد دماوند بر روی لینک زیر کلیک کنید

اخبار دانشگاه واحد دماوند 

http://89.165..6.224   سامانه آموزش واحد دماوند